Grip ve Zatürre Aşıları Hk.

Grip ve Zatürre Aşısı
Değerli Emeklilerimiz,
65 Yaş üstü kişiler ile Kronik hastalığı nedeniyle Raporu olanlara Vakfımızca da grip ve Zatürre aşısı ödenmektedir. ( Pneumoax23 )
Kurumumuz tarafından pnömokok aşıları; iki yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde aspleni (dalagın olmaması durumu), dalak disfonksiyonu,
splenektomi (medikal, cerrahi ve otosplenektomi) yapılan veya planlanan olgular, orak hücre hastalığı, çölyak sendromu, immünsupresif tedavi,
radyasyon tedavisi, organ transplantasyonu ve HIV tüm evreleri dahil tedaviye veya hastalıklara bağlı immün yetmezlik ve immün baskılanma
durumları, kronik renal hastalık ve nefrotik sendrom, kronik karaciğer hastalıkları, diabetes mellitus dahil herhangi bir kronik metabolik
hastalığı, hemoglobinopati, doğuştan ve edinilmiş kraniyal defektler ve dermal sinüsler dahil beyin omirilik sıvısı sızıntısına sebep olan
durumlarda; bu durumları belirten sağlık raporunun ibraz edilmesi yeterlidir.
Bu hastalara pnömokok aşıları, ilaç katkı payı alınmaksızın tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumumuzca karşılanmaktadır.
NOT: Aile Hekimlikleri veya Sağlık Ocaklarından ömür boyu bağışıklık sağlayan (KPA13) (Prevenar 13) Aşısını da bu kurumlardan
randevu almak kaydıyla bedelsiz yaptırabilirler.
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı

Telefon
Çağrı Merkezi 0 212 393 78 00
© 2021 Şekerbank T.A.Ş. All Rights Reserved TTR BilişimTTR BİLİŞİM
www.sekerbanksandik.com.tr