Personelin Sağlık Yardımı alma koşulları

Şekerbank  T.A.Ş. işe başlayan üyelerimiz ve bakmakla yükümlü bulunduğu aile efradı, işe başladıkları günden itibaren 30 gün sonunda Vakfımız sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacaklardır. Ayrılan üye ayrıldığı tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 90 günden az prim ödemiş ise; ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün süre ile sağlık yardımlarından yararlanabilirler. Vakfımız üyelerinin bakmakla yükümlü bulunduğu 18 yaşından büyük kız çocukları, evlenmemeleri, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmamaları ya da buralardan gelir ve aylık almamaları kaydı ile Vakfımız sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.
Üyelerimizin 18 yaşını, orta öğretimde öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış erkek çocukları ile, evli olmayan, çalışmayan  kız ve erkek çocukları, her öğretim yılı başında (kasım ayı başından sonra) alınacak öğrenci belgelerinin asıllarını ve www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınacak SGK (4-A, 4-B, 4-C )  ilişiksizlik belgelerini Vakfımıza göndermeleri koşulu ile sağlık yardımlarından yararlanırlar. Öğrenci belgesi gönderilme zorunluluğu, öğrenim durumuna göre 18-25 yaş arası erkek çocuklar için geçerlidir.
Anne ve babası boşanmış çocuklar, mahkeme kararı ile velayet hakkı verilmiş olan ebeveynin üzerinden sağlık yardımı alır. Ancak velayet hakkı verilmeyen anne veya baba üzerinden de gerekli sağlık yardımı yapılabilir.
Vakfımız Sağlık Yardımları Kapsamı Dışından Kalan Hususlar:

 • Her türlü mama ücretleri,
 • Termometre, Buz torbası, Su torbası, Elikiban ve Bakır Bileklik ücretleri,
 • T.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü dışında izinsiz olarak yurda getirilen ilaçlar,
 • Zayıflama ilaçları, vitaminler, balık yağları
 • Lens, lens proteini ve solüsyon ücretleri,
 • Yeni doğan çocukların Periyodik aşılarına ait ücretler, (Hepatit B dışındaki tüm periyodik aşılar ödenmez.) Özel kurumlar ve sağlık ocaklarında periyodik aşılar ücretsiz yapılmaktadır.
 • Hamilelik durumu dışında Kadın Doğum Uzmanlarının teşhis ve tanı amacıyla yaptıkları Ultrasonografi kadın doğum muayenelerinin teşhis ve tanıda bir parçası olup; hamilelik dışında ödenmez.
 • 2 yıldan kısa süre içinde yaptırılan kemik yoğunluğu ölçümleri
 • Tarım Bakanlığından ruhsat alan ürünler
 • Algoloji uygulamaları
 • Pedagog, danışmanlık, psikolog ve terapi ücretleri ve bu branşların istediği tüm testler
 • Konuşma terapileri
 • Evde bakım
 • Yukarıda tarif edilen acil haller dışında ödenen şehir içi taksi ve ambulans ücretleri
 • Eklem içi enjeksiyonlar
 • Yumuşak doku enjeksiyonu
 • Polisomnografi (uyku tetkiki)
 • Botoks (botox) tedavileri
 • PRP uygulaması (Platelet Rich - Trombosit Yönünden Zenginleştirilmiş Plazma)

Telefon
Çağrı Merkezi 0 212 393 78 00
© 2024 Şekerbank T.A.Ş. All Rights Reserved TTR BilişimTTR BİLİŞİM
www.sekerbanksandik.com.tr