Gözlük Ve Diş Tedavileri

Gözlük ve diş tedavileri için işlem öncesi diş tedavi planlamaları ile gözlük reçeteleri fakslanarak Vakfımızdan süre onayı alınacaktır. Anlaşmalı diş hekimlerine yaptırılan diş tedavileri için sigortalılarımız diş hekimine hiçbir ödeme yapmayacaklar, fatura bedeli Vakfımızca hekime ödenirken sigortalımızın çalışma süresine göre hesaplanan katılım payı sigortalımızın maaşından Vakfımızca kesilecektir. Anlaşmasız diş hekimlerine yaptırılan diş tedavilerinde fatura bedeli hekime sigortalı tarafından ödenecek ve Vakfımızca anlaşmasız hekime hiçbir surette ödeme yapılmayacaktır. Bedeli sigortalımızca ödenmiş tedavi faturasının Vakfımıza ulaştırılmasından sonra sigortalımıza Türk Diş Hekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi üzerinden, indirim kesildikten sonra sigortalının çalışma süresine göre hesaplanan katılım payı düşülerek kalan tutar ödenecektir. Ankara’da Vakfımızın diş tedavi ünitesi bulunduğundan diş tedavileri burada yapılacak.

Anlaşmalı Kurumlarda Diş Tedavilerinde Katılım Payları
0 – 1 Yıl Çalışan %70 Katılım Payı
1 – 5 Yıl Çalışna %50 Katılım Payı
5 – 10 Yıl Çalışan %40 Katılım Payı
10 Yıl ve Emeklilerimiz %25 Katılım Payı

Ortodonti tedavisi 9-16 yaş arası bir defa yaptırılabilir.Türk Diş Hekimleri Fiyat tarifesinin %30 ödenir.Tedavide her seans için yapılan işlem kadarı faturalandırılır. Tedavinin tümü tek seferde faturalandıralamaz.

Telefon
Çağrı Merkezi 0 212 393 78 00
© 2024 Şekerbank T.A.Ş. All Rights Reserved TTR BilişimTTR BİLİŞİM
www.sekerbanksandik.com.tr