Doğum Faturaları

Özel sağlık kuruluşlarında yapılan doğum faturaları sigortalı ödemeli olup Sağlık uygulama Tebliği belirtilen fiyat tarifesinin 3 katı esas alınarak Vakfımızca sigortalılara ödeme yapılır. İlgili sevk merciince Devlet ve Resmi Üniversite hastanelerinde sevkli olarak gerçekleştirilen doğumlarda sigortalılarımız kuruluşa ödeme yapmayacaklar fatura bedeli Vakfımızca ödenecektir. Devlet ve Resmi üniversite Hastanelerinden Vakfımıza gönderilen faturalar Sağlık Uygulama tebliğine göre değerlendirilerek ve oluşan fiyat farkları ile özel oda, hoca farkı gibi Vakfımızca kabul edilmeyen harcamalar sigortalıların maaşlarından kesilecektir.
 

Telefon
Çağrı Merkezi 0 212 393 78 00
© 2024 Şekerbank T.A.Ş. All Rights Reserved TTR BilişimTTR BİLİŞİM
www.sekerbanksandik.com.tr