İlaçlar

 
Raporlu ilaçlar kullanım  dozlarına göre hesaplanarak en fazla 3 aylık ( 90 gün ) ilaç yazdırılabilir. Raporsuz reçeteler için kullanım dozuna göre 1 kutu için 10 günlük süreyi geçmeyecek şekilde hesaplanarak ödenmektedir. Anlaşmalı Eczaneler Reçeteleri Provizyon sistemine işleyerek onay almaktadır. Anlaşmasız Eczanelerden alınan reçeteler provizyon sistemine girilerek ilaç kullanım süresi uygun ise Kamu Fiyatlarından Emekli %10 Çalışan %20 katılım payı düşülerek geri ödenmektedir. Provizyon sisteminde süresi bitmeyen ilaçlar için geri ödeme yapılmayacaktır.
 

Telefon
Çağrı Merkezi 0 212 393 78 00
© 2024 Şekerbank T.A.Ş. All Rights Reserved TTR BilişimTTR BİLİŞİM
www.sekerbanksandik.com.tr