Hayati Önemi Haiz Acil Hallerde Tedavi Olunması Durumunda

 
  Kalp krizi, trafik kazası gibi hayati öneme haiz acil hallerde sigortalılar hastaneye kaldırılmış ise sevk aranmayacaktır.
 
  Gidilen hastane devlet ve resmi üniversite hastanesi veya anlaşmalı sağlık kuruluşu ise hasta yakınları veya anlaşmalı kuruluş tarafından ilgili sevk merciine dönülerek durum hakkında bilgi verilerek sevk evrakı düzenletilecektir.
 
  Hasta anlaşmasız özel sağlık kuruluşuna kaldırılmış ise sigortalı yakınları tarafından Vakfımıza bilgi verilecek, tedavi harcamaları sigortalı tarafından karşılanacak dökümlü fatura aslı, epikriz raporu, kullanılan ilaç listesi, tahlil-tetkik sonuç raporları tedavi masraflarını talep eden, ad, soyadı, yakınlık derecesi ve sigorta numarasını içeren dilekçe ekinde Vakfımıza elden veya posta yoluyla iletilecektir.
 
  Bu harcamalar için en çok Vakfımızca anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarına uygulanan fiyat tarifesi üzerinden ödeme yapılacaktır.
 
  Anlaşmasız özel sağlık kuruluşlarına gidilmesi durumunda oluşacak fiyat farkları için Vakfımızca ödeme yapılmayacaktır.
 
  Acil haller uygulaması sadece hayati öneme haiz yani anında müdahale edilmediği taktirde hastanın hayatının kaybetmesiyle sonuçlanacak ve hastanın başka bir sağlık kuruluşuna transfer edilmesinin tıbben mümkün olmadığı durumlar için geçerlidir. Aşağıda belirlenenler haricindeki durumlar için Vakfımızca acil hal kapsamında ödeme yapılmayacaktır:
 
-Trafik kazası,
-Suda boğulma,
-Ateşli silah, kesici alet yaralanmaları,
-İntihar girişimi,
-Yüksekten düşme,
-Elektrik çarpması,
-Donma,
-Ciddi yanıklar,
-Göz yaralanmaları,
-Zehirlenmeler,
-Ciddi alerjik, anafilaksi tablolar,
-Omurga ve ekstremite kırık, çıkık kopmaları,
-Kalp krizi,
-Astım krizi,
-Ani felçler, 
-Diyabetik ve üremik koma,
-Akut şiddetli kanamalar,
            -Menenjit, ansefalit, beyin absesi
            -Renal kolik ve akut böbrek yetmezliği
            -Yeni doğan komaları
            -Başlamış doğum faaliyetleri
            -Isı çarpması,
            -Şuur kaybına neden olan durumlar
 
  Vakfımızca özel sağlık kuruluşlarından hizmet alınması durumunda uygulanan fiyat tarifesi üzerinden sigortalılardan katılım payı kesildiğinden acil durumlarda devlet hastanelerinin tercih edilmesi tavsiye edilir.
 
 

Telefon
Çağrı Merkezi 0 212 393 78 00
© 2024 Şekerbank T.A.Ş. All Rights Reserved TTR BilişimTTR BİLİŞİM
www.sekerbanksandik.com.tr