Eş ve Çocukların Sağlık Yardımından Yararlanma Süreleri 


Eş ve çocukların sağlık yardımından yararlanması için Vakfımıza kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Eşler için Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edecekleri hizmet dökümleri ve diğer kayıt evraklarını her yıl yenilemek şartıyla göndermeleri gerekmektedir.
Erkek çalışanların ve bayan çalışanların sağlık sigortasından yararlanmaya hak kazanan çocuklarının sağlık yardımlarından yararlanma süreleri sınırlıdır. Kız çocukları sigortalı olarak çalışmaya başladıkları veya evlendikleri takdirde Vakfımız sağlık yardımlarından yararlanamazlar. Erkek çocuklar da 18 yaşlarını bitirdiklerinde, eğer eğitimleri devam ediyorsa her yıl belgelendirmek şartıyla 25 yaşına kadar, 25 yaşını bitirdiklerinde, öğrencilik durumları devam etse bile, evlendiklerinde veya sigortalı olarak çalışmaya başladıklarında Vakfımız sağlık yardımlarından yararlanma hakları sona erer. Bu nedenle kız çocuklar çalışmadıklarına dair yazı, erkek çocuklar da öğrenci belgesi ve çalışmadığına dair Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR’dan alınacak belgeler her yıl en geç Kasım ayında Vakfımıza ulaştırılacaktır. Belgelerin eksik olması durumunda eş ve çocuklar için yapılan sağlık harcamaları sigortalının maaşından kesilecektir.
Özel Sigortanın kapsam dışı bıraktığı çalışan personellerin eşleri Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversite Hastanelerinden  Vakıf üzerinden yaralanabilmektedir.
 

Telefon
Çağrı Merkezi 0 212 393 78 00
© 2024 Şekerbank T.A.Ş. All Rights Reserved TTR BilişimTTR BİLİŞİM
www.sekerbanksandik.com.tr