Bölge Doktoru Ve Şubemiz Bulunmayan Diğer İl Ve İlçelerde

  Sigortalılar sağlık tedavi harcamalarını kendileri karşılayacaklar, fatura aslı, tahlil-tetkik yapılması durumunda doktor istem formu ve sonuç raporları, acil müdahale veya yatarak tedavi olunması durumunda epikriz raporu, ilaç kullanılmış ise reçete aslı ve ilaç kare kodlarını, tedavi masraflarını talep eden, ad, soyadı, yakınlık derecesi ve sigorta numarasını içeren dilekçe ekinde Vakfımıza elden veya posta yoluyla ulaştıracaklardır.
 
  Sigortalılarımıza ödeme yapılabilmesi için istenen belgelerin tam ve eksiksiz düzenlenmiş olması gerekmektedir. Fotokopi, kime ait olduğu anlaşılamayan ve ilgili ekleri gönderilmemiş belgelere istinaden Vakfımızca ödeme yapılmayacaktır.
 
  Belgelerin tam olması koşuluyla sigortalılara Sağlık Uygulama Talimatında belirtilen fiyat tarifesi esas alınarak ödeme yapılacaktır.
 

Telefon
Çağrı Merkezi 0 212 393 78 00
© 2024 Şekerbank T.A.Ş. All Rights Reserved TTR BilişimTTR BİLİŞİM
www.sekerbanksandik.com.tr